image5

  Zasad ochrony danych osobowych

   

  Polityka prywatności

  I. Informacje Ogólne

  1. Właścicielem serwisu www.mr-oh.com i marki Mr Oh jest We Run Warsaw sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Mokotowskiej 57 lok. 6, 00-542 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000797296, o numerze NIP: 7010937999 oraz o numerze REGON: 383993790 i kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN; dalej We Run Warsaw lub Spółka.
  2. Przedmiotowa Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez We Run Warsaw zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest We Run Warsaw.

  II. Definicje

  1. Użytkownikiem: jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie lub za pośrednictwem innej formy kontaktu z We Run Warsaw w celu skorzystania z usług oferowanych przez Spółkę.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”): są to pliki, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu Użytkownika, identyfikator oraz określoną przez Serwis zawartość.
  3. Pliki cookies „sesyjne”: są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. Pliki cookies „stałe”: przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Urządzenie – oznacza elektroniczne Urządzenie Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do Serwisu.

  III. Dane zbierane przez serwis

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Powyższe dane zawarte w formularzu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika. Serwis może ponadto zapisywać informacje o parametrach technicznych Urządzenia Użytkownika (w tym adres IP Urządzenia Użytkownika).
  2. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez We Run Warsaw w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. W przypadku kiedy dane podane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wskazać należy, iż może to być powodem braku dostępu do niektórych funkcji Serwisu.
  4. Podkreślić należy, iż dane podane w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji Serwisu i usług oferowanych przez Spółkę.

  IV. Pliki cookies

  1. Serwis We Run Warsaw korzysta z plików cookies, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk i przechowywania preferencji Użytkownika.
  2. Wskazać należy, iż podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest We Run Warsaw lub podmioty z nim współpracujące.
  3. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Użytkownika. W związku z powyższym Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, m.in. usunięcie plików cookies, czy też automatyczne ich blokowanie.
  4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  5. Pliki cookies zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

  V. Dziennik zdarzeń serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika określonych przez Serwis podlegają zapisywaniu w dzienniku zdarzeń serwera. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem, tj. do analizy funkcjonowania oprogramowania Serwisu i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu.
  2. Informacje określone w punkcie poprzedzającym mogą zawierać dane dotyczące wybranych parametrów technicznych Urządzeniu Użytkownika (w tym adres IP Urządzenia).

  VI. Udostępnianie i przetwarzanie danych

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. We Run Warsaw może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  VII. Newsletter

  1. Newsletter ma charakter informacyjny i jest przesyłany w postaci wiadomości mailowej na adres podany w sposób dobrowolny przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
  2. Baza danych Newslettera zawiera adres mailowy i imię lub pseudonim podany przez Użytkownika oraz datę dodania przedmiotowego adresu do bazy danych.
  3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera za pomocą łącza zawartego we wszystkich Newsletterach przesłanych wcześniej do Użytkownika.

  VIII. Uwagi końcowe

  1. We Run Warsaw nie wyraża zgody na przesyłanie niezamówionych informacji handlowych (spamu) na adresy wskazane w Serwisie. Podkreślić należy, iż działania takie są niezgodne z prawem.
  2. Wszelkie wątpliwości lub zastrzeżenia w związku z funkcjonowaniem Serwisu, prosimy kierować na adres hello@mr-oh.com.
  3. We Run Warsaw zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności, które mogą wynikać m.in. z rozwoju Serwisu bądź zmian w obowiązującym prawie.


  „We Run Warsaw sp. z o.o. sp.k. z siedziba w Warszawie, Mokotowska 57/6 (00-542 Warszawa), jako administrator danych osobowych, Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, informuję Pana/Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przedstawienia oferty usługi lub w celu otrzymywania informacji poprzez newsletter od We Run Warsaw;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu przedstawienia oferty i obsługi klientów Spółki.
  • w We Run Warsaw został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: hello@mr-oh.com lub pisemnie na adres naszej siedziby;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia ostatniej usługi wykonywanej przez Spółkę;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych”.